Instalacje detekcji gazów

Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych.

Instalacje alarmowe detekcji gazów realizują zadania w zakresie wczesnego ostrzegania przed wystąpieniem niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka stężeń gazowych, pary cieczy czy pyłów materialnych.
W zależności od konfiguracji i zastosowanych urządzeń wykonywane systemy współpracują z zaworami bezpieczeństwa, instalacją wentylacyjną, gazową, wodną, temperaturową lub istniejącą automatyką.
Stosowane urządzenia i detektory posiadają atesty do pracy w strefach EX i są zgodne z dyrektywą ATEX
W zależności od przeznaczenia i funkcji technicznych stosujemy urządzenia firmy Sapel-Ex, Pro Service, Adler, Gazex.

Realizujemy pomiary detekcji dla:
– gazów lżejszych od powietrza ( Amoniak, Metan , Wodór , Etylen, Acetylen)i inne,
– gazów cięższych od powietrza (Etan, Butylen, Propan, n-Butan) i inne,
– pary cieczy palnych (Dwusiarczek Węgla, n-Heksan, Eter etylowy, Cyklopropan) i inne,
– pyłów materiałów palnych (np.: Aluminium, Cynk, Kakao, Żywica fenolowa, Cukier, Żelazo, Octan celulozowy) i inne.


Strona korzysta z plików cookies. rozumiem