Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ludzi i mienia

1. Technika:

Korzystając z ponad dwudziestoletniego doświadczenia w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych, telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, systemów teletechnicznych, oferujemy możliwość wykonania audytów technicznych systemów i ich administracji.
W imieniu właścicieli obiektów czy zarządów firm prowadzimy nadzór techniczny systemów w zakresie:
– prawidłowej eksploatacji,
– terminowych przeglądów i konserwacji,
– napraw i remontów.

2. Doradztwo:

Nabyte doświadczenie z zakresu prawidłowych zasad wykonywania ochrony ludzi i mienia ( pełnione funkcje dyrektora oddziału czy dyrektora ds. rozwoju w takich firmach jak Impel Security Polska (Grupa Impel), Konsalnet, Grupa Hunters, pozwala na realizację szeregu czynności doradczych dla osób prywatnych, właścicieli czy zarządów firm.

Zakres czynności doradczych obejmuje:
– analiza prawidłowości wykonywanych czynności ochronnych,
– reprezentacja właścicielska lub zarządu wobec służb ochronnych i innych
– analiza złożonych ofert na wykonywaniu usług ochrony mienia i ludzi,
– analiza lub tworzenie nowych planów ochrony,
– tworzenie zakładowych procedur ochronnych.

Zakres współpracy w obszarze bezpieczeństwa ograniczony jest tylko wymaganiami klienta.

Nasz usługi z zakresu bezpieczeństwa realizujemy w Poznaniu w różnych dzielnicach takich jak: Głuszyna, Rataje, Łazarz, Grunwald, Jeżyce, Winogrady oraz Wilda, natomiast poza Poznaniem w okolicach: Śremu, Kórnika, Kościana, Mosiny, Środy Wielkopolskiej, Puszczykowa oraz Lubonia.

Skontaktuj się z nami
i zamów
wycenę lub usługę konsultacyjną!